Öland från fyr till fyr

Tre dagars utforskande av Ölands natur och kultur.

Dag 1 Norra Öland         

Där vi idag mest ser skog, stränder, campingar och stugor fanns under järnåldern bo- och livsplats för en strävsam bondebefolkning som varvade boskapsskötsel, jordbruk och fiske. Under medeltiden kom stenbrytning och stenförädling till som födkrok och bäst var det när man själv fick sköta exporten. Historia, skrönor och sagor utifrån Källa, Jordhamn, Sandvik, Djupvik, Föra m fl. Besöksmål: Fyren långe Erik, Trollskogen, Skäftekärr, Källa gamla kyrka. Möjlighet att besöka mjölkgård eller mejeri. Mat: Kroppkakor eller fisk.

IMG_2714 (1)

Dag 2 Mellersta Öland

Öland har en lång historia och mycket av den präglas av hövdingar, kungar och herremän som byggt slott och borgar, kyrkor och kapell för att visa sin makt och rikedom. Deras storslagna byggen kan man fortfarande uppleva även om en del av ruinerna ligger alldeles för fäfot. Historia, skrönor och sagor utifrån Borgholm, Köpingsvik, Kapelludden, Gärdslösa, Ismantorps borg, Karum, Rälla, Gråborg m fl. Besöksmål: Borgholms Slott, Solliden, Himmelsberga, Vida Museum. Gårdsbutiker och god mat finns längs vägen.

Dag 3 Södra Öland

Alvar, radbyar och Sveriges bördigaste åkermark samsas alla om utrymmet i Södra Ölands Världsarv. Orsakerna till att Södra Öland blev världsarv och hur människor levt och begravts blandas med  historia, skrönor och sagor utifrån Sandby borg, Segerstad, Eketorps borg, Ottenby-Ölands södra udde, Mörbylånga, Mysinge, Vickleby m fl Besöksmål: Eketorps borg, Ottenby naturrum med fyren Långe Jan, Capellagården. Gårdsbutiker, plantskolor och mat av öländska råvaror finns längs vägen.

Välkommen till Öland!   

Begär offert på guide@annicahedman.se